Audi Club CZ Audi Club CZ

 
novinky Novinky
modely Modely
clanky Články
·Rady a návody
·FAQ
·Recenze
·Tiskové zprávy
multimedia Multimédia
·Fotogalerie
·Wallpapery
·Videa
klubovna Klubovna
·O klubu
·Občanské sdružení
katalog Katalog firem

 

Všeobecné podmínky

 1. Provozovatelem internetových stránek www.audi-club.cz (dále jen Portál) je Pavel Hrabal (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zákonem 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.
 2. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny osoby (uživatele), které mají v úmyslu užívat portál.
 3. Bez souhlasu provozovatele není dovoleno užívat portál jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s Autorským zákonem. Přístup na portál a jeho užití je bezplatné.
 4. Některé služby portálu jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům. Registrace je podmíněna uvedením přezdívky, jména, příjmení a e-mailu, který musí být platný po celou dobu trvání registrace. Přezdívku není možno po celou dobu trvání registrace měnit. Uživatel nemá žádný právní nárok na schválení registrace a tento nelze žádným způsobem vymáhat.
 5. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu provozovatele do technické podstaty či obsahu portálu (s výjimkou částí, které jsou určeny registrovaným uživatelům). Pouze provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.
 6. Některé z informací publikovaných na portálu přebírá provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.
 7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním portálu. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím portálu. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím portálu.
 8. Názory uživatelů vyjádřené v diskusních fórech, komentářích, článcích apod. se nemusí shodovat s názorem provozovatele portálu a ten za ně nenese žádnou odpovědnost. Odpovědnost je zcela na straně autora.
 9. Na Portálu se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte sem.
 10. Tyto všeobecné podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Právní vztahy, které mezi provozovatelem a uživatelem portálu vznikly před změnou či zrušením všeobecných podmínek se řídí podle aktuálního znění.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 28.11.2007.

Pravidla pro registrované uživatele

Tyto pravidla mají za cíl podporovat základní principy chování na Internetu - dodržování zákonů, zákaz zneužívání diskusního prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost.

 1. Je zakázáno znehodnocování příspěvků jiných uživatelů zasíláním příspěvků, které nesouvisejí s původním tématem příspěvku. Dále je zakázáno vkládat příspěvky obsahující spam, flamewar (např. benzín vs. nafta), příspěvky obsahující vulgarismy, příspěvky s cílem urazit nebo ponížit jiné uživatele a hromadné zasílání příspěvků bez zásadní informační hodnoty do diskuze za účelem dosažení co nejvyššího počtu příspěvků nebo jiného zvýhodnění vůči ostatním uživatelům (tzv. flooding).
 2. Je zakázána jakákoli forma distribuce materiálů či informací (hudba, crack, warez, scan článku) podléhajících autorskému právu dle Autorského zákona. Výjimku tvoří soukromé inzeráty uživatelů, prodávajících tyto materiály či informace v souladu s autorským zákonem.
 3. Je zakázáno zneužívání diskusního prostoru ke spamování či komerčním aktivitám. Případné komerční aktivity podléhají předchozímu schválení provozovatele.
 4. Uživatel je povinen v případě citací uvádět autora či odkaz na zdroj.
 5. Provozovatel nebo jím určený zástupce je oprávněn smazat zdvojené příspěvky, přesouvat příspěvky podle jejich obsahu mezi jednotlivými sekcemi diskusního fóra, uzamykat příspěvky, které je vhodné nemazat, ale zabránit směrování diskuse jiným směrem, než požadoval zakladatel příspěvku.
 6. Provozovatel nebo jím určený zástupce je oprávněn smazat příspěvek, zaslat napomenutí uživatele, popřípadě zrušit registraci v případě porušení těchto pravidel, dobrých mravů či poškozování dobrého jména portálu nebo provozovatele.
 7. Provozovatel se zaručuje, že e-maily uživatelů nebudou v žádném případě hromadně poskytnuty třetím osobám. Toto ustanovení se nevztahuje na zobrazování e-mailu v rámci uživatelského profilu.
 8. Systém u každého příspěvku automaticky zaznamenává IP adresu autora, která může být poskytnuta Policii ČR či příslušným orgánům v souladu se zákony ČR.

Tyto pravidla jsou platná od 24.7.2010.